SQLite 3.10 z drobnymi zmianami

SQLite 3.10 z drobnymi zmianami

  przez -
  0 1131
  SQLite
  Ogłoszono wydanie SQLite 3.10, system uzarządzania bazą danych i bibliotekę implementującą silnik SQL, która daje możliwość używania bazy danych, bez konieczności uruchamiania osobnego procesu RDBMS. Zawartość bazy danych przetrzymywana jest w jednym pliku (do 140 TB), a baza SQLite jest utrzymywana na dysku przy użyciu B-drzew. Dokonano drobnych optymalizacji wydajności. Pojawiło się wsparcie dla operatorów LIKE/GLOB/REGEXP na wirtualnych tabelach. Dodano nową opcję --transaction dla sqldiff. Pojawiło się kilka eksperymentalnych interfejsów. Dodano nowy obiekt grupy JSON oraz funkcje tabeli SQLI. Naprawiono znalezione błędy.

  Podobne artykuły

  SQLite

  przez -
  0 502
  SQLite

  przez -
  0 384
  SQLite

  przez -
  1 467