Ogłoszono wydanie SQLite 3.8.5, system zarządzania bazą danych i bibliotekę implementującą silnik SQL, która daje możliwość używania bazy danych, bez konieczności uruchamiania osobnego procesu RDBMS. Zawartość bazy danych przetrzymywana jest w jednym pliku (do 140 TB), a baza SQLite jest utrzymywana na dysku przy użyciu B-drzew.

Kilka zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano wsparcie dla częściowego sortowania po indeksie
  • Dodano interfejs sqlite3_rtree_query_callback() do rozszerzenia R-Tree
  • Dodano nowe parametry zapytania URI: nolock i immutable
  • Włączono optymalizację OR dla tabel WITHOUT ROWID
  • Dodano komendy .system i .once do linii poleceń
  • Naprawiono sporo błędów i wiele więcej

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 213
PHP

przez -
0 188