systemd 201

systemd 201

    przez -
    0 306
    Linux Tux
    Lennart Poettering ogłosił wydanie systemd 201. Zaktualizowano komendę journalctl, udoskonalono czytanie pliku cryptlab, udoskonalono komendę systemctl status która pokazuje sporo przydatnych informacji, ulepszono biblioteki systemd oraz naprawiono sporo błędów.