Systemd 213

Systemd 213

    przez -
    0 361
    Linux Tux
    Lennart Poettering ogłosił wydanie systemd 213. Dodano demona systemd-timesyncd, który implementuje klienta SNTP do synchronizacji czasu systemowego z siecią. Prócz tego pojawił się także demon systemd-resolved do zadań sieciowych. Dodano nowe podkomendy systemctl, ustawienia RebootArgument i FailureAction dla usług. Zaktualizowano hostnamed, a networkd otrzymało nową funkcję.