Tags Posts tagged with "randr"

randr

przez -
2 568
Programowanie

Aaron Plattner ogłosił wydanie RandR 1.4, rozszerzenia X11 który pozwala klientom na dynamiczną zmianę ekranów. Zapewnia on prymitywny interfejs linii komand do zmiany rozmiarów, obracania i odbijania wyświetlanego obrazu, bez konieczności restartowania całego systemu X Window. Dodano wsparcie dla provider objects: --listproviders, --setprovideroutputsource i --setprovideroffloadsink.

Pojawiła się możliwość dodawania kilku wartości oddzielonych przecinkiem do opcji --set. Dzięki temy możemy ustawić różne wartości dla boków ekranu. Dodano nową komendę --scale-from, która określa skalę przemiany, bazującą na żądanej wielkości pulpitu. Opcja --query określa, które wyjście ma być zainicjowane, jeżeli żadne nie jest oznaczone, jako główne.

przez -
2 384
X.Org

Aaron Plattner ogłosił wydanie RandR 1.4, rozszerzenia X11 który pozwala klientom na dynamiczną zmianę ekranów. Zapewnia on prymitywny interfejs linii komand do zmiany rozmiarów, obracania i odbijania wyświetlanego obrazu, bez konieczności restartowania całego systemu X Window. Dodano obsługę ekranów panoramicznych, jednakże z ograniczeniem tylko do jednego wyświetlacza. Funkcję tą zapewnia opcja --panning.

Dodano nowe transformacje ekranu: translation (transpozycja), scaling (skalowanie), rotation (obracanie), projection (odwzorowanie). Pojawiło się wsparcie dla standardowego wyjścia oraz badanie stanu bez konieczności próbkowania wyjścia.

Polecane

gnome3

0 101
Linux jest uważany przez wiele osób niewidomych, za egzotyczny, nieprzystępny dla nich system, którym nie warto się zajmować. Jednak ma on w wielu dystrybucjach...
GitG

0 299
Wine

1 435