Thunderbird 17.0.7

Thunderbird 17.0.7

przez -
1 467
Thunderbird

Mozilla Foundation ogłosiła wydanie klienta pocztowego Thinderbird 17.0.7. Naprawiono znalezione błędy.