Thunderbird 17.0.8

Thunderbird 17.0.8

    przez -
    1 396
    Thunderbird
    Mozilla Foundation ogłosiła wydanie klienta pocztowego Thinderbird 17.0.8. Naprawiono znalezione błędy.