Thunderbird 31.0 z drobnymi poprawkami

Thunderbird 31.0 z drobnymi poprawkami

przez -
0 600
Thunderbird

Mozilla Foundation ogłosiła wydanie klienta poczty Thunderbird 31.0. Zrównano numerację z przeglądarką Firefox 31.0. Podczas wpisywania adresów mail lub nazw odbiorców w polach odbiorców, automatyczne uzupełnianie sprawdza zgodność wpisywanego tekstu w obu przypadkach. Wyłączono niebezpieczne uwierzytelnianie NTLM (pre-NTLMv2). Zmieniono także lekko wygląd okna do tworzenia nowej wiadomości. Od teraz wszystkie pola odbiorców są zaciemnione, prócz tego w którym aktualnie wpisujemy.