Tractor Dispatcher dla Blendera

Tractor Dispatcher dla Blendera

przez -
0 1184
Blender

Ragnar Brynjúlfsson z Storm Studios, opublikował pierwszą publiczną wersję dodatku dla Blendera – Tractor. Jest to narzędzie firmy Pixar, do łączenia komputerów w tzw. farmy w celu renderowania obrazów, wykorzystując wszystkie rdzenie podłączonych pod niego komputerów. Dzięki temu można rozproszyć zadanie renderowania animacji wykonanej w Blenderze i Cycles na całej farmie. Mimo że projekt był bardzo młody, sprawdził się podczas wykonywania reklamy dla sieci aptek Boots.

Autor zdradził kilka szczegółów technicznych odnośnie reklamy:

Characters were animated with FrameToon and TVPaint. Most of the textures were made with the GIMP, while a couple came from Photoshop. Nuke came in at the very end, and did the fade-in of the logo at the end, and added the text on top, as well as the glass pane in the window at the beginning and depth of field throughout.

We exported camera data and geometry from Blender for using in Nuke, as well as depth maps. The main reason for doing these elements in comp was that you get a much quicker turnaround, if you need to do changes.

Of course, we could easily have done the same in Blender’s compositor, but again it was a case of another artist doing the work, who was more familiar with Nuke. Everything else you see on the screen is pretty much Blender and Cycles.

Brak komentarzy

Odpowiedz