Oprócz takich aplikacji jak SLAMD, czy Apacje JMeter dostępny jest Tsung znany również pod nazwą IDX-Tsunami. Aplikacja wydawana jest na licencji GPLv2 i rozwijana w języku Erlang – zaprojektowany w firmie Ericsson do tworzenia odpornego, współbieżnego oprogramowania czasu rzeczywistego.

Narzędzie potrafi testować takie usługi jak HTTP, WebDAV, SOAP, PostgreSQL, MySQL, LDAP (obecnie w wersji eksperymentalnej) oraz serwery Jabber/XMPP. Tsung potrafi symulować ruch wielu wirtualnych użytkowników jednocześnie. Aplikacja może być uruchamiana na wielu serwerach, które obciążą testowaną usługę.

Konfiguracja aplikacji bazuje na plikach XML. Tsung potrafi również monitorować takie parametry jak obciążenie procesora, wydajność sieci za pomocą SNMP lub agentów Erlang. Ciekawą funkcją jest generowanie losowego ruchu dla testowanej usługi.

W przypadku testowania wydajnościowo baz PostgreSQL lub MySQL mamy możliwość wykonywania różnych zapytań SQL na bazie. Tsung potrafi testować bazy MySQL od wersji 4.1. Plugin do testowania baz MySQL jest w fazie eksperymentalnej.

1 komentarz

Odpowiedz