Unia Europejska zyskuje rocznie 450 miliardów euro dzięki Open Source

Unia Europejska zyskuje rocznie 450 miliardów euro dzięki Open Source

przez -
16 979
Unia Europejska

Badacz procesów ekonomicznych w sektorze IT, pracujący przez ostatnie 15 lat dla Komisji Europejskiej Carlo Daffara, opublikował wyniki swoich prac dotyczących wpływu Open Source na ekonomię Unii Europejskiej. Z publikacji tej wynika, że ekonomia europejska zyskuje bezpośrednio rocznie ok. 114 miliardów euro tytułem oszczędności na bezpośrednich kosztach oprogramowania.

Używanie rozwiązań otwarto-źródłowych prowadzi też do zmniejszenia ryzyka niepowodzenia prowadzonych projektów, zmniejsza też koszty utrzymania kodu istniejących już projektów. Wzrost wydajności i produktywności całej gospodarki Unii dzięki wykorzystaniu rozwiązań typu Open Source, autor ocenia na 342 miliardy Euro. Inne ośrodki badawcze przedstawiają tę kwotę w granicach pomiędzy 374, a 399 miliardami Euro.

Daffara szacuje, że w gospodarce UE oprogramowanie otwarto-źródłowe stanowi około 35% całości wykorzystywanych rozwiązań. Kod tych programów zazwyczaj uważany jest, za cechujący się lepszą jakością od oprogramowania zamkniętego, jest on często ponownie używany w innych przedsięwzięciach, dzięki czemu używa się sprawdzonego i bezpiecznego rozwiązania. Projekty używające tego kodu mogą rozwijać się szybciej, a koszty utrzymania stanowią około 60% kosztów utrzymania kodu zamkniętego.

Badacz zauważa też, że w przypadku firm posiadających bardzo wielu klientów i działających na masową skalę efekty użycia kodu otwarto źródłowego są bardziej widoczne. Firmy te znacznie łatwiej przyciągają nowych partnerów, dzięki jakości usług i znacznie łatwiej im jest ich utrzymać.

Publikacja Carlo Daffary była częścią OpenForum Academy odbywającej się 24 września w Brukseli.