VirtualBox 4.0.10

VirtualBox 4.0.10

    przez -
    0 186
    Oracle VirtualBox
    Wydany został VirtualBox 4.0.10. Wersja ta jest zwykłym wydaniem aktualizacyjnym. Pojawiło się kilka drobnych poprawek w interfejsie aplikacji oraz przystosowano program do działania z nadchodzącym jądrem Linux 3.0. Poprawiona została obsługa snapshotów oraz usunięto kilka problemów z obsługą USB głównie pod systemami gośćmi takimi jak: RHEL, OEL, CentOS 5. Usunięto również problem wycieku pamięci w aplikacji VBoxManage oraz poprawiono kompilację dla RHEL 6.1 oraz OL6.1.

    Podobne artykuły