WebKitGTK+ 2.0.0

WebKitGTK+ 2.0.0

  przez -
  2 285
  Open Source
  Carlos Garcia Campos ogłosił wydanie WebKitGTK+ 2.0.0, przenośnej wersji silnika renderowania stron www WebKit dla platformy GTK+. Dodano nowe API ze wsparciem modelu rozdzielania zadań. Przeniesiono Epiphany 3.8, aby używała najnowszego interfejsu programistycznego aplikacji, a w drodze są już inne aplikacje. Architektura stała się wielozadaniowa, wydajniejsza i responsywniejsza, poprawiono bezpieczeństwo, piaskownicę oraz przetwarzanie sieciowe.

  Wbudowano okno autoryzacji HTTP, dodano wsparcie dla wtyczki GTK+2, podobnej do Adobe Flash, inspektora sieciowego i kompozycji z akceleracją.

  Podobne artykuły