Wine 1.3.30

Wine 1.3.30

    przez -
    0 251
    Wine
    Wydana została rozwojowa wersja Wine 1.3.30. Polepszona została wydajność cmd, pojawiły się poprawki w pomocy HTML. Usunięto wiele błędów, w tym błędy związane z MSXML. Pojawiło się wsparcie dla StretchBlt w silniku DIB.