Wine 1.6 z obsługą przezroczystych okien, stabilnym sterownikiem Mac i nowym pakietem...

Wine 1.6 z obsługą przezroczystych okien, stabilnym sterownikiem Mac i nowym pakietem Mono

  przez -
  5 525
  Wine
  Ogłoszono wydanie Wine 1.6, nowej stabilnej wersji narzędzia do uruchamiania aplikacji napisanych dla systemów Windows, pod dystrybucjami Linuksa, BSD i Mac OS X. Prace nad nią trwały ponad 16 miesięcy i dokonano ponad 10 tysięcy zmian. Poniżej zamieszczamy najważniejsze, według nas udoskonalenia.

  • Dodano renderowanie po stronie klienta
  • Dodano wsparcie dla różnych warstw okien
  • Aplikacja używa częściej sterownika graficznego Mac, aniżeli X11
  • Dodano pakiet Wine-Mono
  • Pojawiła się obsługa wejścia raw
  • Aplikacja używa wbudowanego wsparcia JavaScript, aniżeli silnika Gecko
  • Dodano wsparcie OpenGL w silniku DIB
  • Pojawiły się wstępne prace nad własnym kompilatorem shaderów Direct3D
  • Dodano dynamiczną obsługę urządzeń po przez UDisks2
  • Pojawiła się obsługa RandR 1.2 i RandR 1.3
  • Włączono domyślnie pozaekranowe renderowanie Direct3D
  • Dodano wielokanałowe wsparcie ALSA
  • Dodano pełne wsparcie dla warstwowych okien
  • Udoskonalono wydajność
  • Dodano wstępną obsługę AArch64
  • Wbudowano własną czcionkę Wingdings