X.Org Server 1.12.3

X.Org Server 1.12.3

    przez -
    6 426
    X.Org
    Peter Hutterer ogłosił wydanie X.Org Server 1.12.3. Usunięto możliwe wystąpienia wycieków pamięci. Poprawiono kilka błędów, aby uniknąć przekroczenia dopuszczalnego zakresu dla tabeli (out-of-bounds array access).

    Podobne artykuły