xf86-video-ati 7.4.0

xf86-video-ati 7.4.0

przez -
1 585
X.Org

Alex Deucher ogłosił wydanie wolnych sterowników graficznych xf86-video-ati 7.4.0 dla kart Radeon. Włączono domyślnie tiling dla kart graficznych CIK i Mullins. Dodano obsługę server-managed FD w X.Org Server bez potrzeby używania uprawnień administratora. Pojawiło się wsparcie w GLAMOR dla rdzeni R300 i R500. Naprawiono sporo błędów.