xf86-video-intel 2.21.4

xf86-video-intel 2.21.4

przez -
0 387
Intel

Chris Wilson ogłosił wydanie xf86-video-intel 2.21.4, sterowników graficznych dla kart Intela. Zintegrowano niezbyt dobrze działającą technologię AMD PowerXpress, która działa z metodą akceleracji UXA oraz SNA, dzięki wsparciu liniowego bufora ramek (linear frame-buffer). Pojawiło się wykrywanie uruchomionych dostępnych zestawów instrukcji procesora, dzięki czemu ręcznie kod jest lepiej zoptymalizowany. Chris Wilson już poprawił wydajność kodu SSE4 i AVX, który jest wykorzystywany w sterowniku Intel 2D.

Poprawiono ID urządzenia PCI Haswell “Crystalwell” (CRW), a także wydajność akceleracji 2D. Dodano obsługę Screen Pixmap recreation podczas eksportu poprzez PRIME.