xf86-video-intel 2.21.8

xf86-video-intel 2.21.8

przez -
0 246
Intel
Chris Wilson ogłosił wydanie sterowników graficznych xf86-video-intel 2.21.8 dla kart Intela. Dodano wsparcie copy-on-write. Naprawiono regresję związaną ze wsparciem COW, która wpływała na aplikacje uruchomione pod Wine, w tym wyciek pamięci pod Firefoksem. Dokonano także 17 zmian w sterowniku Intel DDX.