xf86-video-nouveau 1.0.2

xf86-video-nouveau 1.0.2

przez -
0 397
X.Org

Maarten Lankhorst ogłosił wydanie xf86-video-nouveau 1.0.2, sterowników graficznych dla kart GeForce i Quadro. Zaimplementowano ->driverFunc oraz usunięto vbe i int10. W chipach NV40 poprawiono działanie shaderów na maszynach z big-endian. W chipach NVC0 i NVE0 dodano wsparcie dla sync-to-vblank, o ile posiada się odpowiednie jądro. Dodano wsparcie dla szyny danych, dzielenia się pixmapami, śledzenia i aktualizowania pixmap, DRI2 offload oraz włączono provider/capabilities.