xfce4-appfinder 4.10.1

xfce4-appfinder 4.10.1

    przez -
    0 381
    Xfce
    Nick Schermer ogłosił wydanie xfce4-appfinder 4.10.1, aplikacji do przeszukiwania system plików, w celu znalezienia plików .desktop. Następnie wyświetla je jako posortowaną listę w interfejsie graficznym. Dodano nowe API GLib 2.32, zaktualizowano autotools. Pojawiła się ochrona przed potencjalnymi pustymi wskaźnikami, a także odłączanie ikon od motywu, aby uniknąć błędów. Zaktualizowano tłumaczenia.