xfdesktop 4.11.0

xfdesktop 4.11.0

przez -
2 1157
Xfce

Eric Koegel ogłosił wydanie xfdesktop 4.11.0, menedżera pulpitu środowiska Xfce. Dodano opcję przypisania tapety do wszystkich przestrzeni roboczych, a także obsługę osobnych tapet dla każdej przestrzeni roboczej. Ikony na pulpicie są teraz rozmieszczane bardziej spójnie, a podczas zmiany ich nazwy, nie zmieniają swojego miejsca. Dodatkowo zmieniono sposób zapisu pozycji ikon, dodano katalog z własnymi ikonami, a także naprawiono problemy ze zmienianiem nazw usuniętych ikon.

Reszta zmian:

  • Naprawiono problem z zawsze pustym koszem przy uruchamiania środowiska
  • Naprawiono ostrzeżenia i przestarzałe makra
  • Usunięto pojawiającą się wiadomość o krytycznym błędzie, podczas wychodzenia
  • Menedżer lepiej wypełnia przestrzeń wokół ikony
  • Dodano wyrównanie etykiet ikon i możliwość bycia w wielu liniach
  • Naprawiono problem z zaznaczaniem Ctrl + przeciągnij
  • Udoskonalono powiadomienia o wysuwaniu lub odmontowywaniu napędów
  • Zaktualizowano autotools
  • Usunięto nieaktualizowane stare tłumaczenia
  • Zaktualizowano tłumaczenia

2 Komentarze

Odpowiedz