Znamy projekty z OpenOffice.org Internship 2010 i Go-OO@Summer of Code 2010

Znamy projekty z OpenOffice.org Internship 2010 i Go-OO@Summer of Code 2010

przez -
4 488
OpenOffice

14 lipca pojawiła się lista wyselekcjonowanych projektów oraz kandydatów. Spośród zgłoszonych ponad stu trzydziestu aplikacji wybrano tylko 7. Do letnich praktyk OO.o Intership włączył się także nasz rodak – Marcin Mosiolek, który podobne doświadczenie zabrał podczas prac dla Opery Software.

Zadania studentów to:

 • Stworzenie narzędzia do analizy danych statystycznych
 • Wzbogacenie Calca o nowe funkcje matematyczne i opcje do już istniejących, zgodnie ze specyfikacją OpenFormuła (ODFF (OpenDocument Format Formula) jest częścią normy ODF 1.2)
 • Udoskonalenie opcji importu plików PDF
 • Napisanie nowego filtru eksportu do HTML-a, zgodnego z CSS dla Impressa
 • Dodanie informacji o numerze lini, liczbie wierszy czy pozycji kursora do paska stanu
 • Poprawa obecnej obsługi fontów OpenType i wzbogacenie jej o zaawansowane, typograficzne funkcje
 • Nowa implementacja menu kontekstowego

Teraz przed studentami 3 miesiące ciężej pracy. Intership oficjalnie kończy się 31 października.

Jednym z wymogów dopuszczających do wzięcia udziału w projekcie, było podpisanie SCA (Sun Microsystems Inc. Contributor Agreement), co gwarantuje, że wyniki tych praktyk na pewno zostaną włączone do głównego kodu (oczywiście, o ile projekt zostanie zakończony). Jest to bardzo ważne, gdyż równolegle odbywa się Google Summer of Code, w którym udział bierze Go-OpenOffice Novella. Jak pokazuje doświadczenie, brak cyrografu oraz Novellowsko-Oraclowskie animozje sprawiają, że powstały kod albo w ogóle nie wchodzi do głównej gałęzi, albo wchodzi z opóźnieniem rzędu roku – dwóch lat.

I jeszcze z kronikarskiego obowiązku, odnotowuję co się dewelopi dla Go-OO:

 • Ulepszenie eksportu do RTF
 • Podniesienie jakości Matha
 • Poprawa edytora równań
 • Osadzanie animacji w stylach (Impress)
 • Integracja z Galerią online (OpenClipArt Libery)
 • New Docking Windows and Split View

Również i w tym przypadku praktyki kończą się w październiku. Oznacza to, że w listopadzie zaleje nas wysyp nowości, które prawdopodobnie jeszcze bardziej podzielą społeczność na użytkowników OpenOffice.org i Go-OO. Co będzie dalej, zobaczymy sami. :)