Afryka spogląda w kierunku Open Source

Afryka spogląda w kierunku Open Source

przez -
0 548
Open Source

W zeszłym tygodniu w stolicy Namibii, Windhoek, odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów afrykańskich. Rozmawiano m.in. o e-government, otwartych standardach i Open Source. Spotkanie prowadziła minister z RPA, która w zeszłym miesiącu objęła patronat nad FOSSFA – fundacją wspierająca wolne i otwarte oprogramowanie w Afryce (nie mylić z FSF i OSI).

Rezultatem spotkania jest dokument, w którym jest mowa o dużym potencjale oprogramowania WiOO i pozytywnych skutkach jakie może mieć jego wdrożenie w dziedzinie dostępności, wydajności i efektywności. Przypomnijmy, że kilka dni temu standardem rządowym w RPA został ODF. Ta konferencja to kolejny dowód, że Afryka idzie w kierunku wolności i otwartości, przynajmniej w dziedzinie oprogramowania.