Apache 2.2.0

Apache 2.2.0

przez -
0 530
Apache

Apache Software Foundation i Apache HTTP Server Project udostępniły najnowszą wersję serwera HTTP Apache o numerze 2.2.0. Aktualna wersja jest stabilna. Wersje testowe podczas procesu rozwoju były dostępne z numerami 2.1.x. Twórcy Apache określają wersję 2.2.0 jako najlepszą wersję serwera jaka się dotychczas ukazała. Kod źródłowy serwera można pobrać ze strony httpd.apache.org.