Apache Flex 4.9

Apache Flex 4.9

przez -
0 826
Apache

Apache Software Foundation ogłosiła wydanie Apache Flex 4.9.0, frameworka webowego do tworzenia oprogramowania typu Rich Internet Application, bazującego na Adobe Flash. Flex wykorzystuje: MXML (bazujący na XML-u język opisujący interfejs użytkownika i jego zachowanie) oraz ActionScript (język programowania bazujący na ECMAScript służący do tworzenia logiki i interakcji w aplikacji). Komunikacja i wymiana danych odbywa się za pomocą HTTP GET lub POST, SOAP – usługi sieciowe czy AMF – RTMP.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano nowe tłumaczenia: australijskie, brytyjskie, kanadyjskie, czeskie, szwajcarskie i portugalskie
  • SDK można kompilować z Flash Playerem 10.2 – 11.5
  • Pojawiło się lepsze wsparcie dla Vectors, w tym dla klas VectorList i VectorCollection
  • Dodano nowe komponenty: PostalCodeFormatter i PostalCodeValidator, aby ujednolicić międzynarodowość
  • Dodano Text Layout Framework 3.0.33, który jest od teraz częścią SDK
  • Pojawiło się wsparcie dla Oracle Java 7, podczas kompilacji SDK
  • Sporo poprawek błędów oraz udoskonaleń

Brak komentarzy

Odpowiedz