Aptana Studio 3.1.1

Aptana Studio 3.1.1

przez -
2 574
Aptana

Ogłoszono wydanie Aptana Studio 3.1.1, zintegrowanego środowiska programistycznego, służącego do tworzenia stron internetowych (HTML, CSS, XML). Program został oparty o Eclipse i napisany w Javie, dzięki czemu można go uruchomić na wielu platformach systemowych. Duży nacisk położony jest na technologię AJAX/Java Script, a aplikacja posiada takie funkcje jak podświetlanie składni, weryfikacja błędów, automatyczne uzupełnianie kodu. Do aplikacji dołączone zostały popularne biblioteki, m. in. AFLAX, Dojo, MochiKit, Prototype, Rico czy Yahoo UI, a system wtyczek pozwala poszerzyć obecne cechy.

Nowa wersja została zbudowana w oparciu o Eclipse 3.7.2, zmniejszono zapotrzebowanie na procesy podczas startu aplikacji, a także ulepszono koloryzowanie składni i formatowanie struktury kodu. Zlikwidowano potrzebę zapisywania przed pobraniem pomocy funkcji, zdefiniowanych przez użytkownika. Dodanie “/**” przed funkcją JavaScript, automatycznie dodanie nagłówek dokumentacji. Pojawiły się Jawne Deklaracje dla JavaScript, a aplikacja potrafi sprawdzać cały projekt przy aktualnie otwartym pliku. Dodano widok Serwerów w celu zatrzymywania, uruchamiania i restartowania zewnętrznych serwerów dla podglądu projektu.