Aptana Studio 3.2.1

Aptana Studio 3.2.1

przez -
0 578
Aptana

Ogłoszono wydanie Aptana Studio 3.2.1, zintegrowanego środowiska programistycznego, służącego do tworzenia stron internetowych (HTML, CSS, XML). Program został oparty o Eclipse i napisany w Javie, dzięki czemu można go uruchomić na wielu platformach systemowych. Duży nacisk położony jest na technologię AJAX/Java Script, a aplikacja posiada takie funkcje jak podświetlanie składni, weryfikacja błędów, automatyczne uzupełnianie kodu. Do aplikacji dołączone zostały popularne biblioteki, m. in. AFLAX, Dojo, MochiKit, Prototype, Rico czy Yahoo UI, a system wtyczek pozwala poszerzyć obecne cechy.

Najważniejsze zmiany:

  • Naprawiono powielanie nodów w zewnętrznym JavaScripcie
  • O wiele szybsze przetwarzanie JSLint
  • Poprawiono skryptowe skróty klawiaturowe w Eclipse 4.2
  • Dodano sygnaturę dla Gatekeeper w OS X Mountain Lion

Brak komentarzy

Odpowiedz