Arch Linux to znana wszystkim dystrybucja Linuksa, stworzona przez Judda Vineta, której nadrzędnym celem jest zasada KISS (Keep It Simple Stupid). Do podstawowego uruchomienia systemu jest wymagane pewna doświadczenie z zakresu Linuksa, ponieważ brak tutaj jakichkolwiek narzędzi graficznych do konfiguracji. Dodatkowo deweloperzy zdecydowali się rozwijać Arch Linuksa jedynie na architektury x86 i x86_64. Na architekturę ARM istniały tylko nieoficjalne projekty, jak PlugApps, ArchMobile i inne, które 19 kwietnia 2009 roku połączyły się i utworzyły Arch Linux ARM – w skrócie ALARM.

Tuż po ogłoszeniu informacji o Raspberry Pi, twórcy szybko przygotowali odpowiednie oprogramowanie, a zaraz po wydaniu zabrali się za testy i robienie obrazów instalacyjnych.

Obraz do nagrania na kartę pamięci, pobieramy z raspberrypi.org – archlinuxarm-13-06-2012.zip. Kiedy zakończy się pobieranie rozpakowujemy archiwum, w którym znajdują się dwa pliki: archlinuxarm-13-06-2012.img i archlinuxarm-13-06-2012.img.sha1. Pierwszy to nasz obraz do nagrania, drugi jest sumą kontrolną. Bierzemy kartę pamięci o wielkości minimum 2.5GB (zalecamy 8GB i więcej, abyśmy mogli cokolwiek zainstalować i zapisać naszą pracę) i formatujemy ją na system plików FAT32. Następnie należy wykonać następujące czynności:

Windows

Do nagrania używamy programu Win32DiskImager. Pozwoli on na nagranie obrazu systemu na kartę pamięci. Należy uważać jaki dysk się wybiera, aby nie uszkodzić danych na dyskach systemowych.
Win32DiskImager

Linux

Wydajmy polecenie df -h, które pokaże nam aktualne urządzenia, zamontowane w systemie. Potem uzupełniamy składnię polecenia dd:

dd bs=1M if=/home/użytkownik/Pobrane/archlinuxarm-13-06-2012/archlinuxarm-13-06-2012.img of=/dev/sdg

Konfiguracja systemu

Wkładamy kartę flash do Maliny, podłączamy do prądu i czekamy, aż uruchomi nam się Arch Linux. Logujemy się na konto za pomocą – login: root i hasło: root.

Aktualizujemy system:

pacman -Syu

Instalujemy vim i dbus, które nam się bardzo przydadzą:

pacman -S vim dbus

Edytujemy plik /etc/rc.conf i dodajemy wpis dbus w linijce DAEMONS

rc.d start dbus

Ustawiamy datę i godzinę ręcznie

date -s "22 AUG 2012 11:10:00"

Dodajemy użytkownika:

adduser
Login name for new user []: osworld
User ID ('UID') [ defaults to next available ]:
Initial group [ users ]:
Additional groups (comma separated) []: audio,games,lp,optical,power,scanner,storage,video
Home directory [ /home/archie ]:
Shell [ /bin/bash ]:
Expiry date (YYYY-MM-DD) []:

lub

useradd -m -g users -G audio,lp,optical,storage,video,wheel,games,power,scanner -s /bin/bash osworld

Instalacja środowiska graficznego Xfce

Instalujemy serwer X oraz sterowniki graficzne

pacman -S xorg-server xorg-xinit xorg-server-utils mesa mesa-demos xf86-video-fbdev

Instalujemy środowisko graficzne Xfce4 i menedżer logowania:

pacman -S xfce4 lxdm

Dodajemy czcionkę i aktualizujemy jeszcze raz całość:

pacman -S ttf-dejavu
pacman -Syu

Aby uruchomić gotowe już środowisko graficzne wydajemy polecenie startxfce4.