Ardour 3.3

Ardour 3.3

przez -
0 1132
Muzyka

Paul Davis ogłosił wydanie Ardour 3.3, wirtualnej stacji roboczej, posiadającej zdolność wielośladowego nagrywania i obróbki dźwięku, obsługującej wtyczki LADSPA oraz VST przy zastosowaniu Wine. Udoskonalono Metering, dodano Meterbridge, zmieniono lekko interfejs oraz dodano wyszukiwania i użytkowanie Freesound.