Arduino IDE 1.0

Arduino IDE 1.0

przez -
2 1241
Arduino

Wydano Arduino IDE 1.0 – środowisko programistyczne bazujące na projekcie Processing, napisane w języku Java. Sam język programowania Arduino bazuje na Wiring i przypomina język C. Wewnątrz Arduino IDE kod programu jest pośrednio kompilowany przez avr-gcc, a następnie wgrywany do podłączonej płyty Arduino. IDE działa wtedy, jako emulator terminala szeregowego, pozwalając na interakcję z pracującym Arduino.

Nowa wersja wspiera w pełni warianty R3 komponentów Arduino Uno i Mega2560. Mogą one zostać łatwo zidentyfikowane przez swoją białą stronę i używać interfejsów USB – Atmega 16U2, w przeciwieństwie do poprzednich modeli chipów 8U2 lub FTDI. Funkcja “burn bootloader” instaluje zaktualizowane oprogramowanie OptiBoot 4.4.

Podświetlane linki w edytorze tekstowym, włączając te w komentarzach, można otwierać w przeglądarce, klikając na nie. Edytor używa domyślnie rozszerzenia .ino dla szkicy (terminologia Arduino dla plików programu), ponieważ wcześniej używane rozszerzenie .pde kolidowało z oprogramowaniem Processing. Nowe rozszerzenie .ino zostało wybrane, ponieważ są to 3 ostatnie litery w nazwie Arduino.

Podczas zapisywania aktualnego starszego szkicu, rozszerzenie .pde zostanie zastąpione. Jednakże, w przeciwieństwie do wersji rozwojowej, ta wersja nie robi tego bez wiedzy użytkownika. Zostanie on poinformowany o tym i dostanie możliwość wyboru. Dolny pasek okna statusu pokazuje wybrany model Arduino i port USB.

Deweloperzy dokonali znaczących modyfikacji w standardowych bibliotekach. Biblioteka internetowa wspiera od teraz DHCP i DNS, podczas gdy klasy opakowujące Client, Server i UDP zostały zaprojektowane do uruchamiania kodu, który jest niezależny do modułu. Biblioteka SD wspiera otwierane wielu plików i dodaje funkcje isDirectory(), openNextFile() i rewindDirectory() do operowania na plikach w katalogu. Standardowa klasa Serial współpracuje od teraz asynchroniczne.