Aria2 1.10.1

Aria2 1.10.1

przez -
0 536
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

Wydanie to dodaje wsparcie IPv6 dla FTP, BitTorrent i BitTorrent DHT. Dodano wsparcie dla komendy FTP, EPSV i EPRT. Włączenie ipv6 DHT wymaga kilku opcji, dlatego warto sprawdzić, jak to zrobić w wiki. Domyślnie rozdzielacz DNS nie obsługuje adresów IPv6, i aby to zadziałało, trzeba użyć opcji --enable-async-dns6. Nowa wersja nasłuchuje gniazda IPv4 i IPv6 dla BitTorrent, jego DHT i XML-RPC oraz używa tych samych portów dla IPv6 i IPv6. Dodano zdolność dodaj/usuń BitTorrent tracker announce URI. Naprawiono błędny odnośnik dla FallocFileAllocationIterator.

Warto zaznaczyć, iż od wersji 1.10.2, aria2 używa jednego połączenia na gospodarza domyślnie i ma ograniczenie podziału do 20 MiB. Niezależnie od wartości, jaką się ustawi używając opcji -s, nadal będzie używane jedno połączenia na hosta. Aby móc zmienić zachowanie, należy używać --max-connection-per-server=4 --min-split-size=1M.

Zmiany z pliku changelog:

 • Enter end game mode as soon as all pieces are assigned to peers to avoid substantial slow down at the very last stageof download.
 • Set max outstanding request size of BitTorrent download to 100. Set stepping to 6.
 • Added –bt-tracker and –bt-exclude-tracker option.  In –bt-tracker option, you can specify comma separated list of additional BitTorrent tracker’s announce URI. These URIs are not affected by –bt-exclude-tracker option because they are added after URIs in –bt-exclude-tracker option are removed.  In –bt-exclude-tracker option, you can specify comma separated list of BitTorrent tracker’s announce URI to remove. You can use special value ‚*’ which matches all URIs, thus removes all announce URIs. When specifying ‚*’ in shell command-line, don’t forget to escapeor quote it. Added bt-tracker and bt-exclude-tracker to -i list option.
 • Listen both IPv4 and IPv6 for BitTorrent protocol.
 • Listen both IPv4 and IPv6 for xml-rpc request.
 • Added IPv6 DHT. Added –dht-entry-porint6, –dht-file-path6, –dht-listen-addr6 and –enable-dht6 option.  IPv6
 • DHT is disabled by default. To use IPv6 DHT, you need to use –enable-dht6 and specify a global unicast address to –dht-listen-addr6.  IPv6 DHT is highly experimental.
 • Added support for peers6 key in tracker response.  Added added6, added6.f and dropped6 in ut_pex.
 • Add only gracefully disconnected peer to ut_pex dropped list.  Add incoming dropped list to PeerStorage.
 • Don’t use pre-calculate hash value when end-game mode.  Throw exception if bad piece is received.
 • Added bittorrent::packcompact() which replaces bittorrent::createcompact() and supports IPv6 addresses.
 • Rewritten bittorrent::unpackcompact() and bittorrent::extractPeer() to support IPv6 addresses. Fixed added.f flags in ut_pex.
 • Added –enable-async-dns6 option. This option enables IPv6 name resolution in asynchronous DNS resolver. This option will be ignored when –async-dns=false.
 • Use hostname of original URI when counting hostname in inFlightRequest.
 • Fixed the bug that AdaptiveFileAllocationIterator::getCurrentLength() does not return updated allocated bytes.
 • Added FTP EPSV and EPRT command support. aria2 issues these commands when address family of local socket is AF_INET6.
 • Rewritten check for fallocate using AC_COMPILE_IFELSE.
 • Fixed the bug that HAVE_SOME_FALLOCATE gets undefined if fallocate is not available even if posix_fallocate is available. This causes FallocFileAllocationIterator.cc is out of compile targets and linker error.

Podobne artykuły

Brak komentarzy

Odpowiedz