Aria2 1.10.2

Aria2 1.10.2

przez -
0 453
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

W tym wydaniu naprawiono związany z przekierowaniem HTTP podczas pracy, kiedy pobierało się wiele plików od tego samego gospodarza, w tym samym czasie. Druga poprawka to plik .netrc, jeżeli nazwa maszyny zaczyna się od *.*, aria2 wykonuje dopasowanie domenowe, a nie dokładne przypasowanie.

Warto zaznaczyć, iż od wersji 1.10.2, aria2 używa jednego połączenia na gospodarza domyślnie i ma ograniczenie podziału do 20 MiB. Niezależnie od wartości, jaką się ustawi używając opcji -s, nadal będzie używane jedno połączenia na hosta. Aby móc zmienić zachowanie, należy używać --max-connection-per-server=4 --min-split-size=1M.