aria2 1.10.3

aria2 1.10.3

przez -
0 441
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

W tym wydaniu dodano krótką opcję -x dla opcji –max-connection-per-server i -k dla opcji –min-split-size option. Dodaje to również opcję –max-download-result=NUM. Owa opcja ustawia maksymalną liczbę połączeń, którą przechowuje w pamięci, a domyślna wartość wynosi 1000. Opcja –max-connection-per-server akceptuje teraz do 16. Znak ‚@’ jest od teraz dozwolony we wbudowanej nazwie użytkownika w URI. Wydanie to poprawia błąd, przez który aria2 zgłaszała błąd i zamykała się z niezerowym kodem, podczas pobierania pliku i dostępna jest suma kontrolna.

Podobne artykuły

Brak komentarzy

Odpowiedz