aria2 1.10.4

aria2 1.10.4

przez -
0 547
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

W tym wydaniu naprawiono błąd, kiedy serwer FTP nie wysyłał wiadomości ‘226 Transfer Zakończony’ oraz błąd, który powodował, że czas używany przy alokacji plików jest brany pod uwagę podczas obliczania prędkości pobierania. Pliki nie mające kodowania UTF-8 są od teraz kodowanie procentowo.  Również komentarze i pliki .torrent, w odpowiedzi XML-RPC, nie będące UTF-8,  są od teraz kodowane procentowo. Naprawiono błąd kompilacji w OpenBSD4.7(i386). Nie pokazuj w konsoli komunikatów ostrzeżeń, jeżeli certyfikaty CA nie są zaimportowane. Jest to widoczne, kiedy pojawia się błąd weryfikacji certyfikatu.

Poniżej pełna lista zmian:

 • Updated Russian, Simplified Chinese and French translation. Thanks to all translators.
 • Use RFC1123 date format for creation date of .torrent file printed using -S.
 • Rewritten Cookie class and Cookie parser based on http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpstate-cookie-15
 • Use inet_ntoa if inet_ntop is not available. Since inet_ntoa does not handle IPv6 address, IPv6 support is limited in this case. Fixed unit test error under mingw32.
 • Don’t show warning message in console when CA certificates are not imported.  –ca-certificate and –check-certificate option were mentioned in the error message displayed when certificate verification failed.
 • Print message when performing slow file allocation at first time.
 • Fixed compile error on OpenBSD4.7(i386).
 • Execute 5 DHT tasks concurrently in each task queue.
 • Fixed the bug that FtpFinishDownloadCommand does not handle timeout. This means it waits for the remote server to send “226 Transfer Complete” message *without* its own timeout until the remote server shutdowns connection(we can detect EOF in this case).
 • Rewritten util::escapePath(). Now it does not replace bad chars with ‘_’:it performs percent-encoding against them.
  util::fixTaintedBasename() now replaces “/” with “%2F”.  Added 0x7f as bad chars in util::detectDirTraversal().
 • Non-UTF8 filenames are now percent-encoded.  For example, filename for http://example.org/%90%A2%8AE will be %90%A2%8AE because it is Shift_JIS. The comments and name in .torrent file in XML-RPC response are percent-encoded if they are not UTF-8.
 • Reset download start time of PeerStat because it is started before file allocation begins. Without reset, we have incorrect download time and aria2 wrongly determines that download speed is too low if –lowest-speed-limit is used.
 • Added keys parameter to aria2.tellStatus, aria2.tellActive, aria2.tellWaiting and aria2.tellStopped XML-RPC method.  ‘keys’ is array of string. If it is specified, the response contains only keys in ‘keys’ array. If ‘keys’ is empty or not specified, the response contains all keys.  This is useful when you just want specific keys and avoid unnecessary transfers. For example, aria2.tellStatus(“1”, [“gid”, “status”]) returns ‘gid’ and ‘status’ key.