aria2 1.10.5

aria2 1.10.5

przez -
0 745
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

To wydanie naprawia błąd związany z włączoną alokacją plików w HTTP, nawet gdy nie jest zdefiniowane if –file-allocation=none.

Poniżej pełna lista zmian:

  • Don’t reuse socket which is readable because we assume that if socket is readable it means peer shutdowns connection and the socket will receive EOF. Added default timeout value to DownloadEngine::poolSocket().
  • Fixed the bug that file allocation is enabled in HTTP even if –file-allocation=none is specified.

Brak komentarzy

Odpowiedz