aria2 1.10.9

aria2 1.10.9

przez -
0 602
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

To wydanie naprawia błąd, który uniemożliwiał tworzenie katalogów w systemie operacyjnym Windows. Naprawia również błąd, który powodował, że aria2 określała peera, jako seeda i zrywała połączenie w trybie wysyłania. Zaktualizowano wersję DHT do numery 3. Naprawiono znalezione błędy oraz usprawniono implementację BitTorrent.

Więcej zmian w pliku changelog.

Brak komentarzy

Odpowiedz