aria2 1.11.0

aria2 1.11.0

przez -
0 611
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP.

Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

W tym wydaniu dodano interfejs JSON-RPC. JSON-RPC i XML-RPC dzielą to samo API. JSON-RPC wspiera także JSONP. Dodano dwie nowe opcje: –retry-wait i –async-dns-server. Pobierania dodane przez aria2.addTorrent i metodę aria2.addMetalink RPC, są od teraz zapisywane do specyfikacji pliku opcją –save-session. Opcje proxy i zmienne środowiskowe akceptują od teraz schemat https:// i ftp://.

To wydanie naprawia błąd, który powodował błąd segmentacji, w sytuacji gdy wznawiano pobieranie przerwanych plików. Kompilator MinGW32 w celu pobrania adresu katalogu domowego użytkownika, szuka w USERPROFILE oraz w kombinacji HOMEDRIVE i HOMEPATH, jak i nie sprawdza uprawnień pliku .netrc.

Brak komentarzy

Odpowiedz