aria2 1.11.1

aria2 1.11.1

przez -
0 563
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP.

Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

W nowym wydaniu naprawiono błąd, który powodował, iż aria2 nie działała na platformach, które posiadały wywołanie systemowe kqueue() z błędnym parametrem. Dodano opcję –show-console-readout, która zmienia wygląd konsoli odczytu.

Nowa wersja do pobrania z działu download.

Brak komentarzy

Odpowiedz