aria2 1.11.2

aria2 1.11.2

przez -
0 590
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BitTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP.

Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

Nowe wydanie dodaje możliwość ręcznej zmiany pliku metalink, który zawiera relatywny URI w elemencie metalink:url i metalink:metaurl. Nazwa użytkownika i hasło w linii poleceń są od teraz od razu zastępowane przez „*”, dzięki czemu nie zostaną ujawnione. W XML-RPC, aria2 przetwarza dane bez konieczności podawania typu danej, jako string. W MingW32, cmd.exe jest w stanie uruchamiać pliki .bat.

Brak komentarzy

Odpowiedz