aria2 1.15.0

aria2 1.15.0

przez -
0 642
Konsola katalog

Wydana została aria2 1.15.0, program przeznaczony na kilka platform do pobierania wielu plików z internetu za pomocą linii poleceń. Aria2 posiada wsparcie dla sieci BitTorrent i Metalink, HTTP/HTTPS, FTP, a także szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

Dodano JSON-RPC przez WebSocket. Wykorzystywane są te same żądania i odpowiedzi obiektów JSON, z istniejącymi JSON-RPC przez HTTP, oraz dodano powiadamianie o zdarzeniach z serwera do klienta. Sprawdzanie nazwy hosta TLS zostało całkowicie przepisane i bazuje na RFC 6125. Jest to wykorzystywane do GNUTLS i OpenSSL. Dodano opcję --bt-remove-unselected-file, która usuwa niezaznaczone pliki, kiedy pobieranie zostało zakończone.

Brak komentarzy

Odpowiedz