aria2 1.18.0

aria2 1.18.0

przez -
1 737
Konsola katalog

Wydana została aria2 1.18.0, program przeznaczony na kilka platform do pobierania wielu plików z internetu za pomocą linii poleceń. Aria2 posiada wsparcie dla sieci BitTorrent i Metalink, HTTP/HTTPS, FTP, a także szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

W tym wydaniu pojawiła się nowa domyślna wielkość pamięci podręcznej dysku – 16 MiB. Aby zmienić to wartość, należy użyć nowo dodanej opcji do konfiguracji – --with-disk-cache. Dodano opcję --save-session do zapisywania adresów URI. Aplikacja zapamiętuje plik kontrolny, jeżeli zostanie użyta opcja --force-save. Udoskonalono obsługę skrótu Ctrl+C przy budowaniu z użyciem Mingw. Wewnętrzna biblioteka intl nie jest już więcej dostarczana. Aby móc skompilować to wydanie i następne, należy posiadać kompilator C++11. Dla GCC wystarczy mieć 4.6.3 i wyższe.

1 komentarz

Odpowiedz