Aria2 1.9.5

Aria2 1.9.5

przez -
0 503
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

Wydanie to naprawia błąd, który powodował uszkodzenia plików. Poprawiono również błąd w klasie DefaultPeerStorage. Od teraz aria2 nie resetuje odnośnika do ” na przekierowanie. Opcja log i log-level może być użyta w metodzie aria2.changeGlobalOption XML-RPC. Oznacza to, że można dynamicznie włączać lub wyłączać rejestrowanie i zmieniać plik log i log-level.

Zmiany ze strony projektu:

  • Don’t set previousUri_ to „” on redirect.
  • Fixed Peer::updateSeeder() to reflect current bitfield.
  • Made log and log-level option modifiable using aria2.changeGlobalOption. This means you can dynamically start or
  • stop logging and change log file and log level.
  • Fixed that bug that when aria2 is stopped before whole hash check(not piece hash check) is done, aria2 reports its file is downloaded successfully. It should report the download is in-progress and next invocation of aria2 should check hash.
  • Fixed the bug that corrups file if segment returned from SegmetnMan::getCleanSegmentIfOwnerIsIdle() has writtenLength > 0.
  • Fixed assertion error if updateTransferStatFor is called with peer X before calculateStat() after peer X is added.

Brak komentarzy

Odpowiedz