Astaro Security Gateway 7.5 Beta 4

Astaro Security Gateway 7.5 Beta 4

przez -
0 255
Astaro

Ukazała się czwarta wersja beta Astaro Security Gateway 7.5. System operacyjny zawiera intuicyjny, webowy interfejs konfiguracji. Twórcy, opierając się na swoich testach oraz na raportach zgłoszonych przez użytkowników, poprawili sporo błędów. Najpilniejsze do testowania są teraz wszystkie typy usług uwierzytelniania, interfejsy (DHCP, PPPoE, PPPoA, VLAN), a także IPsec VPN Site-to-Site oraz połączenia Roadwarrior.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 185
PHP

przez -
0 168