AUR 3.0.0 z nowym narzędziem mkaurball do tworzenia źródłowych archiwów

AUR 3.0.0 z nowym narzędziem mkaurball do tworzenia źródłowych archiwów

przez -
14 606
Arch Linux

Lukas Fleischer poinformował o wydaniu AUR 3.0.0, oprogramowania odpowiedzialnego za zarządzanie repozytorium społeczności Arch Linuksa o tej samej nazwie. Jest zbiorem PKGBUILDów pisanych przez użytkowników, których nie dołączono jeszcze do oficjalnego repozytorium [community], a do tego kandydują. Użytkownicy głosują na poszczególne pakiety, które po osiągnięciu pozytywnej opinii społeczności są sprawdzane przez przez tzw. Trusted Usera i trafiają do zbioru pakietów oficjalnych.

AUR otrzymał możliwość odczytywania metadanych z pliku o nazwie .AURINFO, który znajdować się ma w archiwum źródłowym. Dzięki temu:

  • Zrezygnowano z parsowania PKGBUILD-ów po stronie AUR, a w przyszłości ma zostać całkowicie usunięty.
  • Od teraz trzeba używać dodatkowego narzędzia: mkaurball do tworzenia źródłowych archiwów .src.tar.gz (porzucono makepkg --source do tworzenia archiwów). Aplikacja pochodzi z projektu pkgbuild-introspection, który od teraz znajduje się w [community].

Wprowadzono także zmiany do protokołu RPC, dzięki czemu mogą one być użyte przez klientów AUR. Aby uzyskać dostęp do nowego API konieczne jest jawne zadeklarowanie jego użycia. W innym przypadku użyte zostanie poprzednie API dla zachowania kompatybilności z obecnymi klientami.