Ogłoszono wydanie Aura 1.2.0.0, wielojęzykowego menedżera pakietów dla Arch Linuksa. Aura została napisana w języku Haskell i zapewnia łatwą obsługę oficjalnych repozytoriów ABS oraz Arch User Repository. Możliwe jest używanie wszystkich komend pacmana,a także całkowicie nowych do obsługi pakietów AUR.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano nowy operator -M do budowania pakietów ABS
  • Aktualizacje dla Aura są teraz priorytetowe, jak to jest w przypadku pacmana
  • Przyspieszono sprawdzanie zależności
  • Dodano gotowe pakiety aura-bin dla 64 bitowych systemów
  • Opcja -Ccc jest używana do czyszczenia pamięci podręcznej pakietów, które nie mają zapisane żadnego rekordu
  • Sporo zmian w API