Uli Schlachter ogłosił wydanie Awesome 3.5, dynamicznego menedżera okien, napisanego w C i Lua, który jest forkiem projektu dwm.