bareFTP 0.3.8

bareFTP 0.3.8

przez -
1 319
bareFTP

bareFTP jest klientem FTP przeznaczonym dla systemu Linux, dostępnym na warunkach licencji GPL. Obsługuje protokoły FTP, FTPS oraz SSH (SFTP). Został napisany w C# dla platformy Mono, z użyciem GTK# dla interfejsu użytkownika. Oprócz tego znajdziemy funkcje Przeciągnij i Upuść, wielowątkowość, natywny interfejs w Gnome, przywracanie i dołączanie. Program potrafi zabezpieczać hasłami, wykorzystując Gnome keyring.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Naprawiono błędy w połączeniach do domen zawierającymi hiszpańskie znaki akcentu (ñ, á, é, itp.)
  • Naprawiono problem, gdy odświeżanie przerywało synchronizację podglądu
  • Szersze miejsca wprowadzania tekstu w oknie głównym (dla nazwy hosta, użytkownika, itp)
  • Nowe pole combo do zdalnego zaznaczania kodowania
  • Nowe i zaktualizowane tłumaczenia: japońskie, polskie, szwedzkie