Biblioteka RPi.GPIO została napisana w Pythonie i umożliwia prostą konfigurację, odczyt oraz zapis poprzez interfejs GPIO (General Purpose Input/Output). Zostały przygotowane specjalne paczki dla dystrybucji Raspbian. Niestety nie są one domyślnie dostępne w oficjalnym obrazie systemu. Interfejs ten umożliwia komunikację w obie strony z mikroprocesorami lub innymi urządzeniami peryferyjnymi. Pozwala on na zapis oraz odczyt różnych danych.

GPIO daje wiele możliwości rozbudowania Raspberry Pi o kolejne funkcje i możliwości. Jednym z takich dodatków jest np. Gertboard.

Schemat GPIO na Raspberry Pi

Schemat GPIO na Raspberry Pi

Paczka dostępna jest na stronie http://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO. Aby ją zainstalować należy zalogować się do terminala np. przy pomocy LXTerminal jeżeli jesteś w trybie graficznym.

Najpierw pobieramy paczkę

wget http://raspberry-gpio-python.googlecode.com/files/python-rpi.gpio_0.3.1a-1_armhf.deb

Instalacja

sudo dpkg -i python-rpi.gpio_0.3.1a-1_armhf.deb

Przykładowy skrypt (gpio.py) w Pythonie dla Raspberry Pi:

[python]import RPi.GPIO as GPIO

# to use Raspberry Pi board pin numbers
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

# set up the GPIO channels – one input and one output
GPIO.setup(11, GPIO.IN)
GPIO.setup(12, GPIO.OUT)

# input from pin 11
input_value = GPIO.input(11)

# output to pin 12
GPIO.output(12, GPIO.HIGH)

# the same script as above but using BCM GPIO 00..nn numbers
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.IN)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
input_value = GPIO.input(17)
GPIO.output(18, GPIO.HIGH)[/python]

Aby go uruchomić należy wydać komendę jako root, gdyż dostęp do GPIO wymaga uprawnień administratora.

sudo python gpio.py

Podobne artykuły

6 Komentarze

Odpowiedz