Blender 2.71 z renderowaniem ognia i dymu

Blender 2.71 z renderowaniem ognia i dymu

przez -
3 1538
Blender

Blender Foundation ogłosiła wydanie Blender 2.71, wolnego oprogramowania do trójwymiarowego modelowania. Silnik renderowania Cycles zyskał kilka nowości, w tym renderowanie ognia i dymu, czy Baking API. Pojawiła się obsługa kart graficznych nVidia Maxwell, co jest bardzo ważne w przypadku użycia silnika Cycles. Dodano opcje silnika renderującego OpenGL do interfejsu graficznego. Udoskonalono animację, a także wielowątkowość animacji w silniku Blender Game Engine.

Niefotorealistyczne renderowanie z wykorzystaniem Freestyle (Freestyle NPR Rendering) otrzymało teksturowanie liniowe. Moduł do analizy oświetlenia – Branch Path, analizuje od teraz wszystkie źródła światła, podczas obliczania ścieżek odbitych promieni. Ulepszono renderowanie oświetlenia przy obiektach wolumetrycznych.

Cycles Baking and much more

Gooseberry, Preview Widgets & UV Map Node

Cycles Smoke, Deformation Motion Blur & New Mask Handles

Bounce, HSL, Corner Pin, Dyntopo